Galerie: Kranichfamilien

E 01: Rufende Gruppe
E 01: Rufende Gruppe
E 02: Jungvogel zupft
E 02: Jungvogel zupft
E 03: Geschwisterliebe
E 03: Geschwisterliebe
E 04: Familienportrait
E 04: Familienportrait
E 05: Rufende Familie
E 05: Rufende Familie
E 06: Mit Staren
E 06: Mit Staren
E 07: Familie auf Wiese
E 07: Familie auf Wiese
E 08: Futterübergabe
E 08: Futterübergabe
E 09: Futterübergabe II
E 09: Futterübergabe II
E 10: Futterübergabe III
E 10: Futterübergabe III
E 11: Mit zwei Küken
E 11: Mit zwei Küken
E 12: Mit zwei Küken kratzend
E 12: Mit zwei Küken kratzend
E 13: Mit zwei Küken liegend
E 13: Mit zwei Küken liegend
E 14: Solo auf Wiese
E 14: Solo auf Wiese
E 15: Mit zwei Küken
E 15: Mit zwei Küken
E 16: Mit zwei Küken
E 16: Mit zwei Küken
E 17: Familie Flügelschlag
E 17: Familie Flügelschlag
E 18: Futterübergabe
E 18: Futterübergabe
E 19: In die Welt hinaus 01
E 19: In die Welt hinaus 01
E 19: Küken solo
E 19: Küken solo
E 20: Küken solo
E 20: Küken solo
E 21: Mit 2 Küken
E 21: Mit 2 Küken
E 22: Familie auf Wiese
E 22: Familie auf Wiese
E 23: Der Tanzlehrer
E 23: Der Tanzlehrer
E 24: Mit zwei Küken
E 24: Mit zwei Küken
E 25: Mit Küken
E 25: Mit Küken
E 26: Geschwister im Sonnenschein 1
E 26: Geschwister im Sonnenschein 1
E 27: Geschwister im Sonnenschein 2
E 27: Geschwister im Sonnenschein 2
E 28: Kükenstreit
E 28: Kükenstreit
E 29: Früh übt sich
E 29: Früh übt sich
E 30: Familienausflug
E 30: Familienausflug
E 31: In die weite Welt hinaus 2
E 31: In die weite Welt hinaus 2
E 32: Futterübergabe
E 32: Futterübergabe
E 33: Mit 1 Küken
E 33: Mit 1 Küken
E 34: Mit 1 Küken
E 34: Mit 1 Küken
E 35: Familie schreitend
E 35: Familie schreitend